Garantipolitik

TROVEMAT CRYPTO ATM STANDARD EQUIPMENT GARANTI

JetCrypto, LLC, herefter - Trovemat, garanterer at:

 • ny Trovemat Fremstillet udstyr vil være fri for mangler i materialer eller udførelse i perioden på et (1) år;
 • renoveret Trovemat Fremstillet udstyr vil være fri for mangler i materialer eller udførelse i seks (6) måneder.

Garantien begynder fra afsendelsesdatoen fra et Trovemat-anlæg. Garantien udvides til kunder og gælder for alle Trovemat fremstillet udstyr købt, installeret og anvendt til det formål, som sådant udstyr oprindeligt var designet til. Ovennævnte garantier dækker kun defekter, der opstår under normal brug, og omfatter ikke fejl eller fejl som følge af misbrug, misbrug, forsømmelse, ændring, elproblemer, brug ikke i overensstemmelse med produktinstruktioner, naturhandlinger eller ukorrekt installation eller reparation af andre end Trovemat eller Trovemat autoriseret tredjeparts tjenesteudbyder. Trovemat forbeholder sig ret til at erstatte funktionelt tilsvarende nye eller anvendelige brugte dele.

GARANTIKRAV OG PROCEDURER

 1. I løbet af den gældende Standard Udstyrsgarantiperiode, der er beskrevet ovenfor, er kundens enerett og eksklusiv afhjælpning for ethvert brud på standardudstyrsgarantien, efter Trovemat's eget skøn og mulighed for reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Komponenter, som kunden hævder at være defekte, skal være til rådighed for Trovemat til inspektion og evaluering. For at være berettiget til rettigheder i henhold til standardudstyrsgarantien skal kunden skriftligt meddele Trovemat inden for tredive (30) dage efter at have opdaget en mistænkt defekt i et hvilket som helst produkt, men under alle omstændigheder inden udløbet af den gældende Standard Equipment Warranty Period. Meddelelse til en Trovemat-forhandler, systemintegrator, salgsrepræsentant eller anden tredjepart er ikke underrettet til Trovemat. Efter modtagelsen af ​​en sådan kundeanmeldelse vil Trovemat afgøre, om det rapporterede problem er dækket af denne standardudstyrsgaranti. Hvis Trovemat fastslår at problemet er dækket, vil Trovemat tillade reparation eller udskiftning af det defekte produkt, som det skønnes hensigtsmæssigt af Trovemat efter eget skøn.
 2. Før du sender et produkt til Trovemat, skal kunden få en skriftlig returautorisation fra Trovemat, og fremlægge ethvert bevis for garantiberettigelse, som Trovemat har anmodet om. Ethvert produkt, der modtages af Trovemat uden tilbagetagelsesgodkendelse, kan ved Trovemat-option returneres til kundeindsamlingen. Hvis en garantiudskiftningsdel er påkrævet, skal kunden afgive købsordre til Trovemat inden udskiftningen af ​​udskiftningen for at sikre retur af den afviste enhed. Indkøbsordren er gyldig, indtil mistænkt del er modtaget, og garantien er bekræftet ved vurdering. Når en returautorisation er opnået, er kunden ansvarlig for emballering og forsendelse af det produkt / komponent, som dets garantibevis vedrører et serviceanlæg, der er udpeget af Trovemat inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af ​​tilbageleveringstilladelsen. Ved modtagelse af udskiftningsudstyr (eller en del heraf) har kunden tredive (30) dage til at levere det defekte udstyr (eller en del heraf) til returleverandøren til forsendelse til det servicecenter, der er udpeget af Trovemat. Hvis kunden ikke rettidigt returnerer det defekte udstyr (eller en del heraf), skal Trovemat fakturere kunden til listeprisen for sådant udstyr (eller en del heraf), plus gældende fragt og / eller told. En sådan manglende tilbagelevering af udstyret (eller en del heraf) kan i trovematisk skøn være begrundelse for opsigelse af garantien og / eller suspension af eventuelle fremtidige forhåndsudvekslingsrettigheder, indtil et sådant defekt udstyr er returneret.
 3. Trovemat vil give kunden nyt, ombygget, istandsat eller alternativt udstyr (eller en del deraf) af samme eller forbedret kvalitet som udvekslingsudstyr (eller en del heraf) til erstatning for kvalificeret defekt udstyr (eller en del deraf). Ethvert alternativt udstyr (eller en del heraf) vil opfylde eller overstige specifikationerne for det udskiftede udstyr (eller en del deraf). Genopbygget eller istandsat udstyr kan bære kosmetiske pletter, der ikke påvirker ydeevnen. Medmindre andet er angivet af Trovemat Skriftligt, repareret eller udskiftet udstyr (eller dele deraf) er kun dækket for resten af ​​gyldighedsperioden for den gældende standardudstyrsgaranti. Alt defekt udstyr (eller dele deraf) erstattet af Trovemat bliver ejendommen til Trovemat. Trovemat har ingen forpligtelse til (i) at servicere, bytte eller på anden måde udskifte udstyr (eller dele deraf), der er blevet beskadiget, ændret, misbrugt, misbrugt eller overbrugt som bestemt af Trovemat eller er blevet brugt med ikke- Trovemat forsyninger eller produkter, der har forårsaget skade eller funktionsfejl (ii) male, reparere, renovere, genoprette eller bytte udstyr (eller dele deraf) med kosmetiske pletter (iii) service, bytte eller på anden måde erstatte udstyr (eller dele heraf), hvis det samme ville forstyrre, hindre eller være overflødigt ved normal eller planmæssig vedligeholdelse af sådant udstyr (eller en del heraf) (iv) service, bytte eller på anden måde udskifte udstyr (eller dele deraf), der er inden for tres (60) dage efter afslutningen af ​​dets levetid eller (v) yde støtte til 3-part-applikationssoftware eller -service, der involverer applikationshardware eller udskifte tilbehør. Hvis Trovemat vælger at udføre sådanne tjenester på kundens anmodning, vil sådanne tjenester blive betragtet som et serviceopkald, og alt arbejde, dele og materialer, der anvendes til serviceopkaldet, opkræves ved Trovemat så - rådende satser.

Udstyrsgaranti eksklusioner

TROVEMAT garanterer ikke eller garanterer og er ikke ansvarlig for:

 1. Fejl, fejl, skader eller præstationsbegrænsninger forårsaget helt eller delvis af (A) strømfejl, oversvømmelser, brande, oversvømmelser, sne, is, lyn, for meget varme eller kolde, stærkt ætsende miljøer, ulykker, handlinger fra tredjeparter eller andre begivenheder uden for Trovemat-kontrollen, eller (B) kundes misbrug, mishandling, misbrug, forsømmelighed, ukorrekt opbevaring, service eller drift eller uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre udstyret på nogen måde. Kunden skal give kvalificeret teknisk personale til at vedligeholde og reparere udstyret.
 2. Ændringer og / eller Ændringer til enhver del af Trovemat-produktet uden Trovemat-skriftlig godkendelse betingelsesløst VOIDS Trovemat-standardgarantien. Udstyr bygget efter kundens specifikationer, som senere er fundet for ikke at opfylde kundens behov eller forventninger
 3. Udstyrets ydeevne, når det anvendes i kombination med udstyr, der ikke er købt, specificeret eller godkendt af Trovemat.
 4. Batterier og andre forbrugsvarer.
 5. Slidbare genstande, som f.eks. Værktøj, kabler, dele, kontakter osv.

YDERLIGERE GARANTI NOTER

Trovemat-garantien gælder for den oprindelige køber og kan ikke overdrages.

I. OEM udstyr

OEM- eller tredjepartsudstyr, der er indarbejdet i TROVEMAT-udstyr, er omfattet af den gældende TROVEMAT-standardudstyrs garanti, medmindre OEM- eller tredjepartsudstyret har sin egen begrænsede garanti, i hvilket tilfælde OEM- eller tredjepartsgarantien gælder for sådant udstyr indarbejdet i TROVEMAT udstyr. For eksempel og ikke begrænsning er pc'er, LCD'er, PLC'er, motorer og drev OEM-produkter, der har en begrænset 1 års producentgaranti.

II. Varer solgt som videresalg

Varer solgt som videresalg er sådanne varer, der ikke fremstilles af TROVEMAT, men kan anvendes sammen med eller uafhængigt af TROVEMAT-fremstillet udstyr (såsom computere, printere og netværkskort) og skal kun dækkes af leverandørens specifikke garantibetingelser eller originaludstyrsproducent af disse varer.

III. Brugt udstyr

Hvis udstyret, der er angivet i en ordre, beskrives som brugt, medmindre andet er aftalt i parternes skrift, sælges det "som det er" og uden nogen garanti.

  SERVICE GARANTI

  Trovemat garanterer at servicerne udføres på en professionel måde ("Service Warranty"). Meddelelse om brud på Tjenestegarantien skal (i) i rimeligt omfang specificere kravets karakter og (ii) modtages inden for en halvfems (90) dage fra tjenesteydelsens sidste dag. Ved opsigelse af en tilsidesættelse af servicegarantien og Trovemat-bestemmelsen af ​​gyldigheden af ​​en sådan overtrædelse af Servicegarantien vil Trovemat igen udføre de gældende tjenester på Trovemat-regningen. Hvis Trovemat efter en rimelig lejlighed ikke kan genudføre sådanne tjenester til kundens rimelige tilfredshed, kan kunden som eneret modtage refusion af de gebyrer, der er betalt til Trovemat under den gældende ordre for sådanne tjenester.

  ANSVARSFRASKRIVELSE

  Bortset fra, som det udtrykkeligt er fastsat i denne standardgarantierklæringserklæring, udelukker TROVEMAT UDTRYKKELIG ALLE REPRÆSENTATIONER, BETINGELSER OG GARANTIER, UANSET ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER EKSEMPEL OG IKKE BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TITEL, SALGBARHED, IKKEBEGRÆNSNING OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. BEGRÆNSNING AF ANSVAR Uanset hvad HERI Tværtimod UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER TROVEMAT VÆRE ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, STRAFBARE skader eller følgeskader, herunder tab af PROFIT, som viser sig i KONTRAKT, TORT, GARANTI ELLER ANDET, SELVOM DET HAR VÆRET ADVISET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE BEGRÆNSNINGER, DER ER OMFATTET HER, GÆLDER SELV OM RETTIGHEDERNE AF FEJLKORREKTION, REPARATION ELLER UDSKIFTNING, GENNEMFØRELSE AF TJENESTEYDELSER OG TILBAGEBETALING AF BETALINGER HELE FULDNINGEN AF HENSYNTE FORMÅL. Uanset hvad der er tale om i kontrakten, er grænsen for TROVEMAT-ansvar (hvad enten der er tale om kontrakt, ukorrekt, strengt ansvar, ved lov eller andet) til kunden eller til en tredjepart vedrørende TROVEMAT-udstyr eller software licenser, der sælges til kunden og garanteres her , TROVEMAT 'PERFORMANCE ELLER UHÆRLIGHED ELLER ANVENDELSE AF ENHVER MENNESKER SOM HENVISER TIL DENNE STANDARDGARANTIBOLITIKOPLYSNING, FOR ALLE KRAV SKAL INDEHOLDE DE VIRKSOMHEDSBELØB, DER ER MODTAGET AF TROVEMAT FOR DET SPECIFIKKE PRODUKT MED HENSYN TIL SAGSFORHOLD. LOVGIVNING OG JURISDIKTION.