Slutbrugeraftale

Delstaten Delaware

Denne slutbrugerlicensaftale (denne "EULA") er en juridisk aftale mellem dig ("Licenstager") og JetCrypto, LLC ("Licensgiver"), forfatteren af ​​Trovemat Software, herunder alle HTML-filer, XML-filer, JavaScript-filer, grafikfiler, animationsfiler, datafiler, teknologi, udviklingsværktøjer, scripts og programmer, både i objektkode og kildekode ("softwaren"), de leverancer, der leveres i henhold til denne EULA, som kan indeholde tilhørende medier, trykte materialer og "Online" eller elektronisk dokumentation.

Ved at installere, kopiere eller på anden måde bruge Softwaren, accepterer Licenstager at være bundet af de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne EULA. Hvis Licenstageren ikke accepterer de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne EULA, kan Licenstager muligvis ikke downloade, installere eller bruge Softwaren.

1. Tilladelse til licens

A) Anvendelsesområde. Licensgiver yder hermed licens til en licens uden tilladelse til at besidde og bruge en kopi af Softwaren, jf. Vilkårene i denne EULA. Softwaren distribueres af:

  • digital download
  • forudinstalleret på Trovemat Bitcoin-pengeautomater (Crypto-pengeautomater)

B) Installation og brug. Licenstageren må installere og bruge et ubegrænset antal kopier af Softwaren udelukkende til Licenstagerens erhvervsmæssige brug.

2. Beskrivelse af rettigheder og begrænsninger

A) Begrænsninger. Licenstager og tredjeparter må ikke omdanne, dekompilere eller adskille softwaren, undtagen og kun i det omfang sådanne aktiviteter udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning, uanset begrænsningen.

B) Separation af komponenter. Softwaren er licenseret som et enkelt produkt. Dens komponenter må ikke adskilles til brug på mere end en computer.

3. Titel til software. Licensgiver repræsenterer og garanterer, at den har retlig ret til at indgå og opfylde sine forpligtelser i henhold til denne EULA, og at brugen af ​​Softwarens Licensgiver i overensstemmelse med betingelserne i denne EULA ikke vil krænke intellektuelle ejendomsrettigheder for nogen tredje partier.

4. Intellektuel ejendom. Alle nu kendte eller senere kendte materielle og immaterielle rettigheder, titel, interesse, ophavsret og moralske rettigheder i og til Softwaren, herunder men ikke begrænset til alle billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst, data, computer kode, algoritmer og information, ejes af Licensgiver. Softwaren er beskyttet af alle gældende copyright love og internationale traktater.

5. Software Royalty. Uanset hvilken som helst anden bestemmelse i denne Aftale og som en undtagelse til alle garantier, erklæringer eller repræsentationer, der er givet af Licensgiveren eller Licenstageren tværtimod, anerkender Licenshaveren og bekræfter accepten af ​​retten til Licensgiveren, at modtage og fortsætte med at modtage en 1% royalty for alle og eventuelle transaktioner, der har eksprimeret den monetære værdi, der er foretaget ved hjælp af Software, herunder "Trovemat" eller enhver software deraf, af Licenstager eller enhver, der bruger Software, der er tildelt Licenstager, gælder denne licens for Licensgiveren for og være bindende for alle licenshaverens datterselskaber og enhver ejer eller overdrager eller erhverver af softwaren, som om det var en forpligtelse for dem.

6. Support. Licensgiver vil yde fjernsupport, der er tilgængelig under normale arbejdstider i en periode på 1-året.

7. Varighed. Denne EULA er vedvarende eller indtil:

A) Automatisk opsiges eller suspenderes, hvis Licenstager ikke overholder nogen af ​​de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne EULA eller

B) Termineret eller suspenderet af Licensgiver, med eller uden årsag.

I tilfælde af at denne EULA er opsagt, skal du ophøre med at bruge Softwaren og ødelægge alle kopier af Softwaren.

8. Jurisdiktion. Denne EULA skal anses for at være indgivet og skal fortolkes i henhold til delwares lovgivning, uden hensyntagen til lovbestemmelser om lovgivningen herom. Enhver retssag eller procedure i forbindelse med denne EULA skal udelukkende anlægges i domstole i delstaten Delaware i USA, og hver part godkender deres jurisdiktion. Den herskende part i enhver handling til håndhævelse af denne EULA skal have ret til at inddrive omkostninger og udgifter inklusive, uden begrænsning, advokatsalærer. Denne EULA er lavet i USAs eksklusive jurisdiktion, og dens jurisdiktion skal erstatte enhver anden jurisdiktion for hver parts valg.

9. Ikke overdrages. Denne EULA kan ikke overdrages eller overdrages af Licenstager, og ethvert forsøg på at gøre det ville være ugyldigt.

10. Uafhængighed. Ingen undladelse af at udøve eller udøve nogen af ​​parternes udøvelse af privilegium, nogen form for magt eller rettigheder herfor vil fungere som en undtagelse herfra, og hver enkelt eller delvis udøvelse af enhver ret eller magt herunder udelukker yderligere udøvelse af enhver anden lige herunder. Hvis nogen bestemmelse i denne EULA skal afgøres af en kompetent domstol, der ikke kan håndhæves eller er ugyldig, begrænses eller elimineres denne bestemmelse i det mindste omfang, der er nødvendigt, således at dette EULA ellers forbliver fuldt ud i kraft og håndhæves.

11. GARANTIUDVISNING. LICENSOR OG SOFTWARENS AUTORATOR, UDTRYKKELIGT UNDERSTREGER EN GARANTI FOR SOFTWAREN. SOFTWAREN OG ENHVER RELATERET DOKUMENTATION LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF ENHVER ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRÆNSET, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. LICENSEE ACCEPTERER ALLE RISIKOER, DER OPFØRES AF BRUG ELLER YDELSE AF SOFTWAREN.

12. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. LICENSOR ER IKKE ANSVARLIG FOR LISENSER ELLER ENHVER ANDET PERSON ELLER ENHEDSFORPLIGTELSE HVIS LICENSER SKAL VÆRE TAB AF RESULTATER, INDTÆGTER, RESERVERINGER ELLER EVENTUELLE FØLGENDE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, PUNITIVE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, Uanset om de er i kontrakt, TORT, GARANTI , FOR ELLERS. SÆRLIGE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UANSET OM DET VIGTIGSTE FORMÅL FOR ENHVER BEGRÆNSET REMEDIEL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER LICENSORENS AGGREGATE ANSVAR TIL LICENSER ELLER EN ANDET PERSON ELLER ENHEDSFORPLIGTELSE HVOR LICENSER OVERHØVER DET FINANSIELLE BELØB, SOM ER LICENSVIRKSOMHED BETALT TIL LICENSOR FOR SOFTWAREN.

13. Hele aftalen. Denne EULA udgør hele aftalen mellem Licensgiver og Licenstager og erstatter alle forudgående forståelser af Licensgiver og Licenstager, herunder enhver forudgående repræsentation, erklæring, betingelse eller garanti med hensyn til emnet for denne EULA.

20181018 VERSION